O projekcie ODRA

Porządkowanie, Interpretacja, Korekta, Przybliżanie

Celem dwujęzycznego projektu ODRA jest wykorzystanie cyfrowych i tradycyjnych metod naukowych do śledzenia fake newsów z zakresu historii i polityki dotyczących  stosunków polsko-niemieckich oraz do reagowania na ten fałszywy przekaz w sposób dostępny i zrozumiały dla szerokiego grona odbiorców.

Zajmujemy się aktualnymi zagadnieniami historyczno-politycznymi, które wpływają na rozumienie historii w mediach i na platformach społecznościowych w Polsce i Niemczech. Począwszy od instrumentalizacji upamiętniania ofiar zbrodni nazistowskich, a skończywszy na deprecjonowaniu i negowaniu historii LGBTQ w stosunkach polsko-niemieckich.

Te debaty nie ograniczają się już wyłącznie do głównych polskich i niemieckich gazet. Konflikty pojawiają się i są eskalowane w mediach społecznościowych, przyciągając więcej uwagi niż tradycyjne formaty medialne. Ponadto dyskusje online są przechwytywane przez skoordynowane fałszywe konta, anonimowe sieci czy „fabryki trolli”, a głosy krytyczne i oponenci polityczni są systematycznie dyskredytowani.

projekt ODRA rozwija narzędzie monitoringu internetowego (ODRA Lighthouse), za pomocą którego można zidentyfikować szczególnie popularne tematy bieżącej debaty historyczno-politycznej.Przy pomocy technik eksploracji danych (data mining) tworzymy stale aktualizowane repozytorium wiadomości dotyczączch stosunków polsko-niemieckich. Zebrane w ten sposób dane są sprawdzane i porządkowane przez nasz zespół redakcyjny. Szczególnie często występujące fake newsy  są analizowane i korygowane przez redakcję. Nasz zespół na bieżąco uzupełnia sporne tematy i zagadnienia o wiedzę merytoryczną, tworząc tym samym przeciwwagę dla wzmagającego zjawiska zarzadzania uwagą.   

Rozpowszechniane fałszywe informacje na temat stosunków polsko-niemieckich z dziedziny historii i polityki są problematyzowane na kanale YouTube projektu ODRA oraz omówione w przystępny sposób na stronie internetowej projektu. Wszystkie opracowania projektu ODRA są przygotowywane i rozpowszechniane jednocześnie w dwóch wersjach językowych – polskiej i niemieckiej.