Pierwsze lata II wojny światowej 1939-41 #3: Polska pod okupacją niemiecką i radziecką. 1939-1941.